Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
CALITATEA DE MEMBRU
AL

CAMEREI DE COMERŢ

Pentru o mai buna reprezentare a intereselor mediului de afaceri iesean la nivel national, pentru apartenenta la reteaua mondiala a camerelor de comert si pentru a beneficia de discounturi si acces in regim preferential la serviciile oferite de noi, va invitam sa deveniti Membru al Camerei de Comert si Industrie Iasi

Camera este o organizatie autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica, fara scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridica, creata pentru a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor sai si ale comunitatii de afaceri în raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate

Conform dispozitiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comert din Romania, membria este voluntara si poate fi dobandita la cerere, in baza prevederilor Statutului Camerei.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Iasi pot fi:
I. Membri individuali:
a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului, indiferent de domeniul de activitate;
b) sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi autorizate să funcţioneze;
II. Membri colectivi:
a) filialele camerelor de comerţ bilaterale;
b) asociaţiile profesionale locale;
c) organizaţii patronale existente în teritoriu;
III. Membri onorifici:
- cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială, personalităţi ale vieţii publice din teritoriu şi alţii asemenea.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Iasi au urmatoarele drepturi:
a. să participe la alegeri în sectiunile existente pentru a fi desemnati ca membri ai Adunării Generale a Reprezentantilor;
b. să aleagă si să fie alesi în organele de conducere ale Camerei;
c. să beneficieze, în conditiile legii si ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră;
d. să participe, prin asociere sau subscriptie, la societătile înfiintate de Cameră;
e. să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, în vederea promovării acestora în fata autoritătilor si a forurilor competente;
f. să sesizeze Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentantilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în functionarea Camerei;
g. să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveste îmbunătătirea activitătii.

Drepturile si obligatiile membrilor sunt cuprinse in Statutul Camerei de Comert si Industrie Iasi.

Incepand cu data de 12.11.2021 se aplica noile taxe de membrie astfel: taxa de inscriere - 100 lei si cotizatia anuala - 500 lei.

Cererea de aderare trebuie descarcata, completata, semnata, stampilata si depusa in original.


GRATUITĂŢI ŞI DISCOUNTURI PENTRU MEMBRI

Servicii oferite
Gratuitate
Acces la fluxul de informatii de afaceri Info-Business, continând informatii privind oportunitati de afaceri, licitatii, târguri si expozitii, misiuni economice.
Furnizarea de informatii privind standardele aplicabile domeniului de activitate al firmei dumneavoastra, prin intermediul Centrului Zonal de Informare al Asociatiei de Standardizare din România din cadrul Camerei de Comert si Industrie Iasi.
Consultanta personalizata privind accesarea fondurilor europene.
Obtinerea de informatii privind misiuni economice organizate în strainatate, adrese de institutii, ambasade, organizatii interne si internationale etc.
Organizarea unei prezentari de firma sau a unei lansari de produs, la sediul Camerei de Comert si Industrie Iasi, pentru membrii cu o vechime mai mare de 1 an.
Posibilitatea includerii în website-ul Camerei de Comert si Industrie Iasi a unui banner cu link catre website-ul firmei dumneavoastra.
Colectarea, sistematizarea si prezentarea observatiilor, sugestiilor si solicitarilor fata de actele normative existente sau în curs de aprobare si transmiterea lor catre institutiile guvernamentale si legislative, în vederea realizarii actiunilor de lobby.
Promovarea ofertei dumneavoastra prin mijloacele specifice institutiei noastre.
Informare asupra actiunilor organizate si promovate de Camera de Comert si Industrie Iasi.
Sprijinirea în relatii economice cu alte camere de comert sau cu organisme locale sau internationale cu care avem legaturi de colaborare.

Servicii oferite
Discount
Consultanta juridica acordata pentru: înfiintare societati comerciale (SRL, SA, SNC, SCS...), obtinere evaluare prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport la capital, asigurare obtinere pentru bunuri imobile, dupa caz, a dovezii intabularii sau certificatului constatator cu care sunt acestea grevate, redactare act constitutiv, redactare acte aditionale pentru modificare: sediu, denumire, durata societatii, forma juridica, obiecte de activitate, asociati, administratori, capital social (majorare/reducere capital social cu aport în numerar sau în natura), redactare acte aditionale pentru înfiintare sedii secundare, divizare/fuziune, dizolvare/lichidare/ radiere, consultanta privind relatiile dintre societati comerciale sau dintre acestea si organele administratiei publice, consultanta privind contractele comerciale.
15%
Eliberarea de documente comerciale: certificat pentru participare la licitatii, act constatator pentru IMM, certificat de origine pentru derularea proiectelor de finantare, vizare documente comerciale, certificat de origine a marfurilor destinate exportului.
15%
Certificarea evenimentului de forta majora.
15%
Consultanta privind diverse acte juridice (notificari, adrese, corespondenta cu caracter juridic etc.)
15%
Consultanta asupra litigiilor comerciale.
15%
Furnizarea de informatii de afaceri.
15%
Organizarea de întâlniri de afaceri.
15%
Participare la târguri si expozitii organizate de Camera de Comert si Industrie Iasi.
15%
Participare la târguri si expozitii organizate de Romexpo
20%
Participare la misiuni economice organizate de Camera de Comert si Industrie Iasi.
15%
Participare la conferinte si seminarii specializate.
15%
Participare la cursuri de formare si perfectionare profesionala organizate de Camera de Comert si Industrie Iasi.
15%

Relaţii suplimentare:
Sorin Gheorghiu, Director Direcţia Promovare şi Relaţia cu membrii
Tel.: 0374.462462, Fax: 0374.462463, E-mail: sorin.gheorghiu@cciasi.ro
 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook