Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

ELIBERARE DOCUMENTE COMERCIALE


Document
Tarif
TVA inclus
Ce este necesar să deţină solicitantul
Adeverinţă de membru al Camerei
-
Ştampila firmei, împuternicire/delegaţie
Certificate de origine a mărfurilor destinate exportului
450 lei

sau 0,45% din invoice pentru valori de peste 100.000 lei
Factură externă, packing list, împuternicire/delegaţie, declaratie de origine, cerere tip completată şi stampilată (download), alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.
Certificate de origine eliberate pentru derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
600 lei
Declaraţie de origine, împuternicire/delegaţie, contract, copie facturi fiscale, cerere tip completată şi stampilată (download), alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.
Set duplicat după certificatul de origine
70 lei
Împuternicire/delegaţie
Rectificare certificat de origine (ca urmare a unei erori materiale aparţinând solicitantului)
200 lei
Cerere de rectificare şi documentele justificative (factură externă, packing list etc.) care au suferit modificări
Certificat pentru participare la licitaţii şi informaţii privind bonitatea
400 lei
Formular bonitate completat în două exemplare originale, împuternicire/delegaţie, ştampila firmei
Act constatator pentru IMM (conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare)
500 lei
Împuternicire/delegaţie, ştampila firmei
Vizarea documentelor comerciale conform legislatiei în vigoare în vederea derularii unor contracte comerciale
300 lei
Documentul avut în vedere, în două exemplare originale, împuternicire/delegaţie
Avizarea evenimentului de forţă majoră ce împiedică derularea normală a unui contract comercial intern sau a unui proiect

238 eur
/ aviz
/ 1 raport contractual
pentru microentități.

500 eur
/ aviz
/ 1 raport contractual
pentru entitățile mici, mijlocii și mari.

+ 2 eur pentru fiecare raport contractual suplimentar

Contractul în care este stipulată clauza de forţă majoră şi documente justificative
Certificat Risc Partener
250 lei
Ştampila firmei, împuternicire/delegaţie
Copii certificate conform cu originalul după documente arhivate
10 lei/copie
Dovada că solicitantul este subiect al documentului
 

Relaţii suplimentare şi comenzi:
Ilona Vitan, Director Direcţia Comercială
Tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: ilona.vitan@cciasi.ro
Adina Sardare, Consilier juridic
Tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook