Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standarde și norme europene
CZI ASRO IAȘI
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

ELIBERARE DOCUMENTE COMERCIALE


Document
Tarif
TVA inclus
Ce este necesar să deţină solicitantul
Adeverinţă de membru al Camerei
-
Ştampila firmei, împuternicire/delegaţie
Certificate de origine a mărfurilor destinate exportului
365 lei
pentru facturi cu valoarea mai mică de 100.000 lei

0,36%
din valoarea facturii
pentru facturi cu valoarea mai mare de 100.000 lei
Factură externă, packing list, împuternicire/delegaţie, declaratie de origine, cerere tip completată şi stampilată (download), alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.
Certificate de origine eliberate pentru derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
500 lei
Declaraţie de origine, împuternicire/delegaţie, contract, copie facturi fiscale, cerere tip completată şi stampilată (download), alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.
Set duplicat după certificatul de origine
60 lei
Împuternicire/delegaţie
Rectificare certificat de origine (ca urmare a unei erori materiale aparţinând solicitantului)
120 lei
Cerere de rectificare şi documentele justificative (factură externă, packing list etc.) care au suferit modificări
Certificat pentru participare la licitaţii şi informaţii privind bonitatea
300 lei
Formular bonitate completat în două exemplare originale, împuternicire/delegaţie, ştampila firmei
Act constatator pentru IMM (conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare)
400 lei
Împuternicire/delegaţie, ştampila firmei
Vizarea documentelor comerciale conform legislatiei în vigoare în vederea derularii unor contracte comerciale
252 lei
Documentul avut în vedere, în două exemplare originale, împuternicire/delegaţie
Certificarea evenimentului de forţă majoră ce împiedică derularea normală a unui contract comercial intern sau a unui proiect

500 eur
/ aviz
/ 1 raport contractual

+ 2 eur pentru fiecare raport contractual suplimentar

Contractul în care este stipulată clauza de forţă majoră şi documente justificative
Certificat Risc Partener
120 lei
Ştampila firmei, împuternicire/delegaţie
Copii certificate conform cu originalul după documente arhivate
3 lei/copie
Dovada că solicitantul este subiect al documentului
 

Relaţii suplimentare şi comenzi:
Ilona Vitan, Director Direcţia Comercială
Tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: ilona.vitan@cciasi.ro
Adina Sardare, Consilier juridic
Tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro

Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook