Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standardizare
Centrul Zonal de Informare ASRO
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

CURTEA DE ARBITRAJ


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi are organizat arbitrajul prin Curtea de Arbitraj, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulilor de procedură arbitrală al acestei Curţi şi ale Codului de procedură civilă, Cartea a IV-a.

Activitatea de arbitraj este calea cea mai rapidă şi uzitată în economiile de piaţă pentru soluţionarea litigiilor comerciale.

AVANTAJELE
recurgerii la arbitraj
solutionarea rapida si definitiva a litigiului
termenul maxim in care se da o hotarare arbitrala este de
6 luni la arbitrajul intern si 12 luni la arbitrajul international.
cheltuielile arbitrale reduse
taxele arbitrale sunt mai mici decat taxele de timbru,
sunt exprimate procentual la valoarea obiectului litigiului
si se platesc o singura data.
judecarea litigiului de catre
arbitri specializati, impartiali si independenti,
alesi de catre parti.
confidentialitatea
dosarului litigiului si a dezbaterilor in cauza.

HOTARAREA ARBITRALA
este definitiva si obligatorie pentru parti
nu este supusa apelului
singura cale de atac admisa este actiunea in anulare
care se exercita in temeiul art. 608 Cod procedura civila
conform caruia hotararea poate fi desfiintata numai din
motive expres prevazute de lege
(nulitatea conventiei arbitrale, neindeplinirea procedurii arbitrale,
incalcarea ordinii publice, a bunelor moravuri
sau a unor dispozitii legale imperative)
are efectele unei hotariri judecatoresti
se executa de buna voie, dar este susceptibila de executare silita,
in cazul cind executarea nu se indeplineste de buna voie
arbitrajul pune la indemana partilor si o
procedura de conciliere prealabila

Pentru a va putea solutiona litigiile pe aceasta cale rapida, eleganta si ieftina, trebuie sa inserati in orice contract comercial clauza compromisorie:

"Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitraj organizat de Camera de Comert si Industrie Iasi, in conformitate cu Codul de procedura arbitrala al acestei Camere. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie".

Conventia arbitrala poate lua si forma unui compromis - conventie separata si ulterioara incheierii contractului. Compromisul valabil incheiat ca si existenta in cadrul contractului a clauzei compromisorii inlatura jurisdictia statala, iar instanta arbitrala propusa de catre parti pentru solutionarea litigiului devine competenta. Un avantaj il reprezinta si faptul ca acest compromis poate fi incheiat chiar si in timpul judecarii litigiului la instanta de drept comun.

Legea pune pe acelasi plan clauza compromisorie si compromisul dar, din perspectiva finalitatii lor, majoritatea covarsitoare a litigiilor arbitrale se desfasoara in baza clauzei compromisorii.

Astfel, in cazul in care ati incheiat deja un contract in care nu a fost inserata clauza compromisorie, apelati cu incredere la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Iasi, unde, consiliati de asistentul arbitral, puteti sa semnati impreuna cu partenerul de contract compromisul sau sa ajungeti la o conciliere.

Arbitrajul este organizat de Camera de Comert si Industrie Iasi in baza Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comert din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin urmare acest mijloc jurisdictional de rezolvare a litigiilor reprezinta un atribut conferit de legiuitor Camerelor de Comert si are in vedere oferirea unor servicii eficiente si corecte agentilor economici care doresc sa-si rezolve litigiile izvorate din contracte.

Arbitrajul mai este reglementat prin legi speciale, in domenii speciale, astfel:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - prevede existenta Comisiei Centrale de Arbitraj a carei organizare si functionare se stabilesc prin Ordin comun al Ministrului Sanatatii Publice si al Presedintelui CNAS;
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital - are in vedere arbitrajul pentru rezolvarea disputelor;
- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe - are in vedere arbitrajul institutionalizat prin corpul de arbitri;
- Legea nr. 27/1996 a partidelor politice - prevede arbitrajul institutionalizat organizat sub forma unui Organ de arbitraj ai carui membri se aleg pe 4 ani;

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social - are in vedere modalitatea de solutionare a litigiilor prin arbitraj.

Conform Constitutiei Romaniei, art.146: "Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii ... hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial ...".

Aceasta cale de rezolvare a litigiilor are menirea de a aduce actul de dreptate mai aproape de ceea ce inseamna echitate si legiuitorul nu putea acorda aceasta competenta decat Camerelor de Comert si Industrie a caror menire este sustinerea intereselor tuturor agentilor economici.

Asistenţi arbitrali:
Alina Gr
ădinariu, tel.: 0374.462462, int. 222, fax: 0374.462463, e-mail: alina.gradinariu@cciasi.ro
Adina Sardare, tel.: 0374.462462, int. 130, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro
Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook