Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standardizare
Centrul Zonal de Informare ASRO
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
CENTRUL ZONAL
ASRO IAŞI

Asociaţia de Standardizare din România

Servicii de informare asupra produselor şi serviciilor ASRO şi acces la achiziţionarea produselor ASRO tip standarde:
- Standarde române tiparite
- Catalogul Standardelor Române pe CD
- Indexul ASRO - DIN-GLOBAL pe CD
- Colecţii de standarde pe CD şi tipărite pe domenii reglementate, conform ofertei de abonare pe anul în curs şi conform ofertei de CD-uri ASRO.

Obiective principale:
- Vânzarea produselor ASRO - tip standarde;
- Implementarea standardelor în managementul economic şi financiar ca instrumente de dezvoltare şi de creştere constanta a eficienţei în afaceri şi de crestere a competitivităţii;
- Sprijinirea mediului de afaceri în intrarea pe Piaţa Unică prin facilitarea accesului agenţilor economici la Directivele Europene, la reglementarile privind toate standardele nationale care le însoţesc;
- Sprijinirea companiilor în procesul de aplicare a standardelor voluntare, prin instruire, informare şi consultanţă.

Tarif consultanţă în domeniul standardizării:
- 50 lei/solicitare, plus TVA.

Alte informaţii utile: www.asro.ro

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO

Este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică constituită ca organism naţional de standardizare în baza prevederilor OG 39/98, Legii 177/2005 şi a Legii nr.355/2002, recunoscută ca organism naţional de standardizare prin HG 985/2004.

ASRO este membru cu drepturi depline CEN - Comitetul European de Standardizare (01.01.2006) şi membru cu drepturi depline CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (01.02.2006)

ASRO este membru al ISO - Organizatia Internaţională de Standardizare(1950) şi CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională (1920)

ASRO este membru observator al ETSI - Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicatiilor (2005)

Principalele atribuţii:
- Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale
- Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi participarea la activitatea de standardizare europeana şi internaţională
- Gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul standardizării naţionale şi internaţionale
- Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale
- Editarea, publicarea şi difuzarea standardelor şi a publicaţiilor standardizării
- Reprezintă ISO şi CEI în Romania şi apără drepturile de autor asupra standardelor internaţionale adoptate
- Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora
- Promovarea respectării dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate
ASRO acordă la cerere mărcile naţionale de conformitate SR (conformitatea cu standardele române de produs) şi SR-S (conformitatea cu standardele române de securitate)

Important: Reproducerea integrală sau parţială a standardelor şi a publicaţiilor ASRO sau traducerea acestora nu se poate face decât cu acordul scris prealabil al ASRO.

Relaţii suplimentare şi comenzi:
Ilona Vitan, Coordonator Centrul Zonal ASRO Iaşi
Tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: asro@cciasi.ro


Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook