Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce


CENTRUL ZONAL
ASRO IAŞI

Organismul Național de Standardizare


Beneficiile standardelor

Standardele oferă numeroase beneficii, atât pentru afacerea dumneavoastră cât și pentru societate, în general.

Conform unui studiu realizat de Menon Economics, aplicarea standardelor contribuie la creșterea productivității muncii cu 39% și la creșterea PIB-ului cu 28%.

Standardele oferă avantaje importante pentru mediul de afaceri, contribuind la îmbunătățirea calității produselor şi serviciilor oferite, atragerea noilor clienți și deschiderea noilor piețe de desfacere, obținerea avantajelor competitive sustenabile, precum și la micșorarea costurilor, care se reflectă în creșterea și dezvoltarea afacerii.

Conformitatea cu standardele facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor, sporirea încrederii, a satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, precum și au efecte pozitive asupra mediului înconjurător.

Ce sunt standardele?

Standardele sunt documente, stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare, care asigură reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context.

Principalele categorii de standarde sunt cele pentru sistemele de management al:
• calității - conform cu SR EN ISO 9001
• sănătății și securității în muncă - conform cu SR ISO 45001
• securității informației - conform cu SR EN ISO/IEC 27001
• siguranței alimentare - conform cu SR EN ISO 22000
• mediului - conform cu SR EN ISO 14001
• riscului - conform cu familia SR EN ISO 31000
• energiei - conform cu SR EN ISO 50001

ASRO - organismul național de standardizare - reprezintă România în procesul de standardizare europeană și internațională, coordonează activitatea națională de standardizare și este titularul drepturilor de autor asupra standardelor.

ASRO este o asociație de interes public, care funcționează conform Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională și pune la dispoziția pieței și industriei standardele necesare desfășurării activității.

Prin parteneriatul încheiat cu Camera de Comerț și Industrie Iași, aceasta este autorizată să comercializeze pe teritoriul național produsele și serviciile ASRO.

Ce vă punem la dispoziție?

Servicii de informare asupra produselor şi serviciilor ASRO şi acces la achiziționarea produselor ASRO, tip standarde:
• Standarde române - format electronic sau tipărit
• Catalogul ONLINE al Standardelor Române - InfoStandard
• Colecții de standarde - electronic şi tipărite pe domenii reglementate
• Revista Standardizarea

Serviciile de consultanță oferite de către ASRO se referă la următoarele domenii:
• SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității;
• SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu;
• SR ISO/IEC 27001:2018 - Sisteme de management al securității informației;
• SR EN ISO 45001:2018 - Sisteme de managementul sănătății şi securității în muncă;
• SR EN ISO 50001:2019 - Sisteme de management al energiei;
• Sisteme de management integrate.
• Elaborare Caiete de sarcini

Cursuri - destinate Auditorilor pentru sistemele de management - program cursuri și informații aici: https://www.facebook.com/academia.asro/

Drepturi de autor

Important: Reproducerea integrală sau parțială a standardelor şi a publicațiilor ASRO sau traducerea acestora nu se poate face decât cu acordul scris prealabil al ASRO.

Aveți nevoie de standarde din domeniul dumneavoastră de interes?

Relații suplimentare şi comenzi:
Ilona Vitan, Coordonator Centrul Zonal ASRO Iași
Tel.: 0374.462462, 0740.373500, e-mail: asro@cciasi.ro

 

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook