Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

ARHIVA ELECTRONICĂ
DE GARANŢII REALE
MOBILIARE


Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) este un registru informatizat, organizat într-o bază de date unică, prin care se face publicitate legală raporturilor juridice constituite cu privire la garantarea unor obligaţii civile sau comerciale.

În Arhivă se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (CCI IS) este agent împuternicit al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), primul operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare din România, primele avize de garanţie fiind înscrise în decembrie 2000.

CCIR este autorizată de către Ministerul Justiţiei să facă înscrieri în AEGRM având personal calificat şi cu experienţă (acumulată de la înfiinţare şi până în prezent) în acest domeniu.

Prin Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie, serviciul este oferit la nivel naţional la sediile camerelor de comerţ judeţene, care sunt agenţi împuterniciţi ai CCIR.

Servicii oferite:
• înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică;
• consultanţă de specialitate;
• servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a arhivei electronice;
• eliberarea la cerere de copii certificate după înscrierile din arhivă.

Înscrierea avizelor initiale
 
Înscrierea avizelor de:
- modificare a avizului iniţial
- cesiune a creanţei
 
Înscrierea avizelor de:
- extindere
- reducere
- prelungire
- menţinere
- executare
- preluare în contul creanţei
a avizului iniţial
 
Înscrierea avizelor de:
- nulitate
- stingere a avizului iniţial
 
Înscrierea avizelor de schimbare a rangului ipotecilor
 
Înscrierea avizelor de:
- transformare
- reactivare a avizului iniţial
 
 
Înscrierea avizelor de fiducie initiale
 
Înscrierea avizelor de:
- acceptare a fiduciei de către beneficiar
- modificare
- nulitate
- stingere
a avizelor de fiducie iniţiale
 
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de fiducie iniţial
 
 
Înscrierea avizelor specifice initiale
 
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului specific iniţial
 
Înscrierea avizului modificator al avizului specific iniţial
 
Înscrierea avizului de reactivare a avizului specific iniţial
 
 
Înscrierea avizelor de ipotecă iniţial - creanţe securizate
 
Înscrierea avizelor de:
- modificare
- reducere
- extindere
a avizului de ipotecă initial - creanţe securizate
 
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de ipotecă initial – creanţe securizate
 
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului de ipotecă initial – creanţe securizate
 
Înscrierea avizelor de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare
 
Înscrierea avizelor de:
- modificare
- reducere
- extindere
a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare
 
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului de ipotecă initial – obligaţiuni ipotecare
 
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de ipotecă initial – obligaţiuni ipotecare
 
 
Înscrierea oricăror alte avize referitoare la acte şi fapte juridice prevăzute de lege
 
 
Obţinerea oricăror informaţii existente în AEGRM
 

Detalii şi operaţiuni AEGRM:
Adina Sardare, tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro

 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook