Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standardizare
Centrul Zonal de Informare ASRO
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

ARHIVA ELECTRONICĂ
DE GARANŢII REALE
MOBILIARE


Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) este un registru informatizat, organizat într-o bază de date unică, prin care se face publicitate legală raporturilor juridice constituite cu privire la garantarea unor obligaţii civile sau comerciale.

În Arhivă se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (CCI IS) este agent împuternicit al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), primul operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare din România, primele avize de garanţie fiind înscrise în decembrie 2000.

CCIR este autorizată de către Ministerul Justiţiei să facă înscrieri în AEGRM având personal calificat şi cu experienţă (acumulată de la înfiinţare şi până în prezent) în acest domeniu.

Prin Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie, serviciul este oferit la nivel naţional la sediile camerelor de comerţ judeţene, care sunt agenţi împuterniciţi ai CCIR.

Servicii oferite:
• înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică;
• consultanţă de specialitate;
• servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a arhivei electronice;
• eliberarea la cerere de copii certificate după înscrierile din arhivă.

Taxe şi tarife (TVA inclus):

Înscrierea avizelor initiale
80 lei
Înscrierea avizelor de:
- modificare a avizului iniţial
- cesiune a creanţei
65 lei
Înscrierea avizelor de:
- extindere
- reducere
- prelungire
- menţinere
- executare
- preluare în contul creanţei
a avizului iniţial
65 lei
Înscrierea avizelor de:
- nulitate
- stingere a avizului iniţial
45 lei
Înscrierea avizelor de schimbare a rangului ipotecilor
65 lei
Înscrierea avizelor de:
- transformare
- reactivare a avizului iniţial
65 lei
 
Înscrierea avizelor de fiducie initiale
120 lei
Înscrierea avizelor de:
- acceptare a fiduciei de către beneficiar
- modificare
- nulitate
- stingere
a avizelor de fiducie iniţiale
75 lei
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de fiducie iniţial
95 lei
 
Înscrierea avizelor specifice initiale
80 lei
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului specific iniţial
45 lei
Înscrierea avizului modificator al avizului specific iniţial
50 lei
Înscrierea avizului de reactivare a avizului specific iniţial
65 lei
 
Înscrierea avizelor de ipotecă iniţial - creanţe securizate
65 lei
Înscrierea avizelor de:
- modificare
- reducere
- extindere
a avizului de ipotecă initial - creanţe securizate
45 lei
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de ipotecă initial – creanţe securizate
55 lei
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului de ipotecă initial – creanţe securizate
40 lei
Înscrierea avizelor de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare
55 lei
Înscrierea avizelor de:
- modificare
- reducere
- extindere
a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare
45 lei
Înscrierea avizelor de:
- prelungire
- stingere
- nulitate
a avizului de ipotecă initial – obligaţiuni ipotecare
40 lei
Înscrierea avizului de reactivare a avizului de ipotecă initial – obligaţiuni ipotecare
55 lei
 
Înscrierea oricăror alte avize referitoare la acte şi fapte juridice prevăzute de lege
55 lei
 
Obţinerea oricăror informaţii existente în AEGRM
35 lei

Pentru înscrierea oricăror avize cuprinzând 2 sau mai multe bunuri,
la taxa menţionată mai sus se adaugă 10 lei
pentru fiecare bun suplimentar înscris.

Detalii şi operaţiuni AEGRM:
Adina Sardare, tel.: 0374.462462, fax: 0374.462463, e-mail: adina.sardare@cciasi.ro

Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook