Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standardizare
Centrul Zonal de Informare ASRO
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
Înscrieri în vederea participării gratuite
la următoarele cursuri autorizate ANC:
Inspector Resurse Umane
cod COR 333304
Manager Resurse Umane
cod COR 121207

Nivelul cursurilor: Perfecţionare
Durata:
40 ore
Perioada: Ianuarie / Februarie 2019 (a se vedea mai jos, detaliat)

În vederea participării, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1. Persoana are calitatea de angajat (contract individual de muncă) într-un departament de resurse umane (sau atribuţii de această natură) în cadrul unui unei firme care are sediul sau punctul de lucru în judeţul Iaşi.

2. Persoana nu a mai urmat un curs identic (tip şi nivel) în cadrul unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană (regula de evitare a dublei finanţări).

3. Persoana este desemnată de firmă, care îi acordă totodată suport în eventualitatea parcurgerii unui proces de planificare strategică (valabil pentru IMM-uri, pentru cursul de Manager de Resurse Umane).

4. Firma îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre următoarele domenii: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii, Procesarea alimentelor şi băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii (codul CAEN principal/secundar autorizat trebuie să se regăsească în lista anexată).

5. Firma îşi desfăşoară activitatea de cel puţin un an.


La acest moment, se fac înscrieri în vederea participării gratuite
pentru următoarele grupe de curs:

MANAGER Resurse Umane - IAŞI
- sediul CCI Iaşi
- orar preconizat: 01 feb. (16.00-20.00), 02 feb. (09.00-17.00), 03 feb. (09.00-17.00), 08 feb. (16.00-20.00), 09 feb. (09.00-17.00), 20 feb. (09.00-17.00).
- examen: 15 februarie.

INSPECTOR Resurse Umane - HÎRLĂU
- sediul Primăriei Hîrlău
- orar preconizat: finalul lunii ianuarie - începutul lunii februarie, în funcţie de constituirea grupei de curs.
- examen: februarie.

CLICK PENTRU ÎNSCRIERI

Dacă îndepliniţi condiţiile enumerate anterior, vă invităm să vă exprimaţi intenţia de a beneficia de sprijin prin intermediul proiectului nostru, completând formularul online, pentru a putea fi contactat
:
https://goo.gl/forms/ROJ7phkUeesgzbVN2


Grupe de curs organizate anterior:

- 2 grupe MANAGER Resurse Umane (sediul CCI Iaşi)
- 3 grupe INSPECTOR Resurse Umane (2 sediul CCI Iaşi + 1 sediul primăriei Hîrlău)


Conferinţa de lansare a proiectului:
Joi, 13 septembrie 2018, ora 15.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie din Iaşi, b-dul Carol I nr. 27.


Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi implementează proiectul cu titlul CCI - Competitivitate prin Competenţe Îmbunătăţite, cod proiect 118182, ce se axează pe procesul de formare profesională dedicat angajaţilor din poziţii de top şi middle-management şi angajaţilor din departamentele de resurse umane din companii, precum şi antreprenorilor, ce activează în Regiunea Nord-Est, în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni, cuprinsă între 24 mai 2018 şi 23 mai 2019. Valoarea totală a proiectului este de 3.266.091,69 lei, din care: 2.776.177,95 lei valoare nerambursabilă FSE şi 489.913,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane sau de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv/domeniilor de specializare inteligente la nivelul Regiunii Nord-Est.

Proiectul îşi propune atingerea următoarelor rezultate: sprijinirea a 166 între-prinderi prin participarea la cursuri de formare a min. 505 persoane (top şi middle-manageri, antreprenori, angajaţi în departamentele de resurse umane) şi susţinerea a cel puţin 46 IMM-uri în scopul introducerii instrumentelor şi metodelor enumerate mai sus sau de condiţii de lucru îmbunătăţite.

Date de contact:
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Adresa: B-dul Carol I nr. 27, cod 700507, Iaşi
Tel.: 0374.462462, E-mail: cciasi@cciasi.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook