Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standardizare
Centrul Zonal de Informare ASRO
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
TREI, DOI, UNU, START NORD-EST!Un program dedicat dezvoltării antreprenoriale
şi finanţării nerambursabile a ideilor de afaceri
cu până la 40.000 euro
*!

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi împreună cu Fundaţia Corona (lider de parteneriat), implementează proiectul TREI, DOI, UNU, START NORD-EST!, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, POCU/82/3/7/103986.

Acest program vă oferă GRATUIT:
- Evaluare individuală din punct de vedere psiho-profesional.
- Participarea la un curs autorizat de competenţe antreprenoriale, cu durata de 40 ore.
- Consultanţă şi mentorat.
- Participarea la o competiţie de planuri de afaceri, în urma căreia 45 de antreprenori vor obţine finanţare nerambursabilă de până la 40.000 euro
* (cu acordarea unui avans de 75%), pentru afaceri non-agricole în mediul urban.

Condiţiile programului:
- domiciliul sau reşedinţa în mediul urban sau rural, în Regiunea Nord-Est;
- vârsta peste 24 de ani;
- studii medii absolvite;
- experienţă de minim 1 an de muncă sau de voluntariat;
- să nu deţineţi calitatea de asociat majoritar în altă firmă - la data participării la competiţia de planuri de afaceri;
- în program vor fi admise doar persoanele care vor demonstra că au capacitatea de a conduce o afacere şi au motivaţia necesară;
- participarea la competiţia de planuri de afaceri este posibilă doar în urma absolvirii cursului de competenţe antreprenoriale.

* Valoarea maximă de finanţare a unui plan de afaceri este de 178.340 lei, însemnând echivalentul a 40.000 euro la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016, de 4,4585 lei/euro.

Persoană de contact:
Ilona Vitan, Expert grup ţintă, 0374.462462, 0740.373500, ilona.vitan@cciasi.ro

Dacă sunteţi interesaţi să luaţi parte la acest program, vă invităm să ne contactaţi completând formularul de mai jos.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Toate câmpurile sunt obligatorii

Nume şi
prenume:
Telefon:
E-mail:
Am domiciliul /reşedinţa în mediul urban sau rural, în Regiunea Nord-Est
Am vârsta peste 24 de ani
Am studii medii sau superioare absolvite
Pot dovedi că am experienţă de minim 1 an de muncă sau de voluntariat
Nu am mai urmat cursul de competenţe antreprenoriale în cadrul altui program cu finanţare europeană (regula de evitare a dublei finanţări din fonduri UE)

Prin apăsarea butonului "Transmitere" se va genera un mesaj automat
către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, conţinând informaţiile de mai sus.

Prin apăsarea butonului "Transmitere", acceptaţi prelucrarea de către noi a informaţiilor completate în formular, în scopul înregistrării şi asigurării comunicării ulterioare. Petnru mai multe detalii privind protecţia datelor cu caracter personal: click aici.

Vă mulţumim!


Descriere context:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi.
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor.
Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare.
Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activităţile care urmăresc încurajarea antreprenorialului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Activităţile de care beneficiază întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna august 2016.

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 1 din 24 decembrie 2013.

Buget proiect: valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.351.319,10 lei, finanţare nerambursabilă: FSE - 85% şi bugetul naţional - 15%.

Planul de achiziţii al partenerului CCI Iaşi: click pentru consultare (.pdf).

 

Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook