Camera de Comert si Industrie Iasi

Servicii suport
pentru mediul de afaceri
Iniţierea afacerii
 
  Dezvoltarea afacerii
 
 
Informaţii de afaceri
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
 
 
 
 
  Soluţionarea litigiilor
 
 
Pregătire şi perfecţionare
 
Cursuri autorizate ANC
şi cursuri open
Recunoaşterea performanţelor
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare şi conducere
 
 
Reţeaua Camerelor de Comerţ
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

 

ANUNȚ

Camera de Comerț și Industrie Iași își continuă activitatea,
furnizând serviciile de bază pentru operatorii economici.

Dar, luând în considerare recomandările autorităților guvernamentale referitoare la adoptarea unor măsuri preventive în contextul pandemiei Coronavirus (Covid-19), vă aducem la cunoștință că activitatea Camerei de Comerț și Industrie Iași
se derulează în următorii parametri:

Încurajăm comunicarea și transmiterea de documente
pe cale electronică sau prin curierat rapid.


În situațiile în care aceste modalități nu pot exclude prezența fizică,
încurajăm programarea prealabilă, telefonic sau prin e-mail, a întâlnirilor dintre beneficiari și consilierii Camerei, pentru evitarea timpilor de așteptare în spații comune.

Serviciile de consultanță și asistență personalizată operatori economici: avizare cazuri de forță majoră, eliberare certificate de origine, acte și proceduri Registrul Comerțului, standardizare, operațiuni în registrul de publicitate mobiliară etc. se vor asigura în intervalul luni-joi 08.00-16.30, respectiv vineri 08.00-14.00.

Activitățile de organizare cursuri și seminarii profesionale se vor derula în mediul online.

ANUNȚ
privind activitatea Curții de Arbitraj Comercial
pe perioada stării de urgență

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași funcționează și pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgență.
Se continuă înregistrarea de noi cereri de arbitrare,
care se vor transmite electronic la adresa de e-mail: arbitraj@cciasi.ro,
iar legătura cu părțile și demersurile necesare derulării procedurii arbitrale
se realizează prin mijloace electronice.
În situația în care părțile sunt de acord,
se pot organiza videoconferințe pentru parcurgerea procedurii arbitrale,
Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași prevăzând această posibilitate.
Arbitrajul este în măsură să asigure rezolvarea disputelor
fără a pune în pericol sănătatea participanților
chiar și în contextul pandemiei ce a determinat instituirea stării de urgență.

AVIZUL DE FORȚĂ MAJORĂ
Avizarea existenței cazului de forță majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie Iași avizează existenţa cazului de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual și argumentele juridice care să ateste legătura de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin:
- cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal (model orientativ );
- o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
- atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
- notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Iași de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Prețul avizului (TVA inclus):
- 238 euro pentru un raport contractual (la care se adaugă 2 euro pentru fiecare raport contractual suplimentar), pentru microentități.
- 500 euro pentru un raport contractual (la care se adaugă 2 euro pentru fiecare raport contractual suplimentar), pentru entitățile mici, mijlocii și mari.

Detalii suplimentare: 0374462462 sau cciasi@cciasi.ro.

Evenimente anterioare: 2018 | 2017 | 2016 | 2015


Meteo
Click for Ias,i, România Forecast
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook